• 1
  ADVANCE WITH OUR ADVICE

 • 2
  ADVANCE WITH OUR ADVICE

 • 3
  ADVANCE WITH OUR ADVICE

 • 4
  ADVANCE WITH OUR ADVICE

 • 5
  ADVANCE WITH OUR ADVICE

 • 5
  ADVANCE WITH OUR ADVICE

 • 5
  ADVANCE WITH OUR ADVICE

 

TUYỂN DỤNG

 
Chào mừng đến với trang Tuyển dụng của chúng tôi!
 
HPLaw là nơi bạn có thể học hỏi, làm việc và cộng tác lâu dài trên
cơ sở am hiểu lẫn nhau.
 
Nếu có mong muốn làm việc với chúng tôi, vui lòng gửi CV của bạn vào địa chỉ e-mail
info@hplaw.com.vn
 


Văn phòng chính

Thành phố Hồ Chí Minh

Tầng 1, Tòa nhà Three Oaks 4, Số 360 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: +84 28 3832 7723 - 3832 7724  Fax: +84 28 3832 7725

Website: www.hplaw.com.vn - www.hplaw.vn