• 1
  ADVANCE WITH OUR ADVICE

 • 2
  ADVANCE WITH OUR ADVICE

 • 3
  ADVANCE WITH OUR ADVICE

 • 4
  ADVANCE WITH OUR ADVICE

 • 5
  ADVANCE WITH OUR ADVICE

 • 5
  ADVANCE WITH OUR ADVICE

 • 5
  ADVANCE WITH OUR ADVICE

 

Giới thiệu về Công ty

Công ty Luật TNHH Liên Kết Thanh Danh ("HPLaw") hoạt động theo Giấy phép số 41.07.0351/TP/DKHD do Sở Tư Pháp Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 22 tháng 08 năm 2012, cấp thay đổi lần thứ hai ngày 21 tháng 09 năm 2016. HPLaw trước đây được biết đến là Văn phòng Luật sư Hùng và Đồng sự (thành lập năm 2005). HPLaw là một nhà cung cấp dịch vụ uy tín có trụ sở đăng ký tại TP. Hồ Chí Minh.

Các lĩnh vực hoạt động

•    Cạnh tranh và chống độc quyền

•    Các thủ tục về tổ chức Công ty và tuân thủ pháp luật

•    Xây dựng

•    Doanh nghiệp

•    Lao động

•    Đầu tư nước ngoài

•    Quyền sở hữu trí tuệ

•    Tố tụng và Giải quyết Tranh chấp

•    Mua bán Sáp nhập

•    Dự án

•    Bất động sản

•    Tổ chức lại, Phá sản và Giải thể

•    Chứng khoán

•    Thuế


Văn phòng chính

Thành phố Hồ Chí Minh

Tầng 1, Tòa nhà Three Oaks 4, Số 360 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: +84 28 3832 7723 - 3832 7724  Fax: +84 28 3832 7725

Website: www.hplaw.com.vn - www.hplaw.vn