• 1
  ADVANCE WITH OUR ADVICE

 • 2
  ADVANCE WITH OUR ADVICE

 • 3
  ADVANCE WITH OUR ADVICE

 • 4
  ADVANCE WITH OUR ADVICE

 • 5
  ADVANCE WITH OUR ADVICE

 • 5
  ADVANCE WITH OUR ADVICE

 • 5
  ADVANCE WITH OUR ADVICE

Dịch vụ Tư vấn Đầu tư và Doanh nghiệp

Tư vấn Mua bán và Sáp nhập doanh nghiệp

Chứng khoán

Lao động

Tranh tụng

Bất động sản và Xây dựng

Các Dịch vụ Tư vấn khác

 

Lao động

Tư vấn về quan hệ hợp đồng lao động, bảo hiểm, quyền lợi của người lao động, giấy phép lao động cho người nước ngoài, và giải quyết tranh chấp lao động là lĩnh vực chuyên môn mà văn phòng chúng tôi phát triển mạnh. Chúng tôi cũng chú trọng cập nhật tin tức pháp lý liên quan trong lĩnh vực lao động và hỗ trợ khách hàng nắm bắt và tuân thủ các quy định cập nhật nhất. Khách hàng doanh nghiệp luôn đánh giá cao các tư vấn pháp lý của chúng tôi không chỉ ở khía cạnh chất lượng mà còn ở mức độ nhanh chóng, kịp thời và hiệu quả khi luật sư của công ty tham gia hòa giải, thương lượng với người lao động trong các tranh chấp lao động.

Các luật sư của chúng tôi đã từng có kinh nghiệm là luật sư tư vấn cho các doanh nghiệp (in-house counsel) hay phụ trách nhân sự (personel director) nên am hiểu tình hình nhân sự, tuyển dụng lao động, bản chất của các tranh chấp lao động nên có thể đưa ra cách giải quyết tranh chấp giúp người sử dụng lao động và người lao động đạt được thỏa thuận cao nhất.

 


Văn phòng chính

Thành phố Hồ Chí Minh

Tầng 1, Tòa nhà Three Oaks 4, Số 360 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: +84 28 3832 7723 - 3832 7724  Fax: +84 28 3832 7725

Website: www.hplaw.com.vn - www.hplaw.vn