• 1
  ADVANCE WITH OUR ADVICE

 • 2
  ADVANCE WITH OUR ADVICE

 • 3
  ADVANCE WITH OUR ADVICE

 • 4
  ADVANCE WITH OUR ADVICE

 • 5
  ADVANCE WITH OUR ADVICE

 • 5
  ADVANCE WITH OUR ADVICE

 • 5
  ADVANCE WITH OUR ADVICE

Dịch vụ Tư vấn Đầu tư và Doanh nghiệp

Tư vấn Mua bán và Sáp nhập doanh nghiệp

Chứng khoán

Lao động

Tranh tụng

Bất động sản và Xây dựng

Các Dịch vụ Tư vấn khác

Bất động sản và Xây dựng

Chúng tôi tư vấn cho các khách hàng là các nhà đầu tư nước ngoài, Công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, tổ chức và cá nhân Việt Nam trong lĩnh vực bất động sản và xây dựng. Cụ thể chúng tôi tư vấn cho các khách hàng về dự án bất động sản và mô hình thích hợp để thực hiện dự án bất động sản theo pháp luật Việt Nam, bao gồm nhưng không giới hạn việc giao, thuê đất, xin cấp giấy chứng nhận đầu tư để thực hiện dự án, xin cấp giấy phép xây dựng, triển khai dự án, soạn thảo các loại hợp đồng liên quan đến dự án, bán, chuyển nhượng dự án, mua cổ phần trong các doanh nghiệp Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực bất động sản.

 


Văn phòng chính

Thành phố Hồ Chí Minh

Tầng 1, Tòa nhà Three Oaks 4, Số 360 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: +84 28 3832 7723 - 3832 7724  Fax: +84 28 3832 7725

Website: www.hplaw.com.vn - www.hplaw.vn