• 1
  ADVANCE WITH OUR ADVICE

 • 2
  ADVANCE WITH OUR ADVICE

 • 3
  ADVANCE WITH OUR ADVICE

 • 4
  ADVANCE WITH OUR ADVICE

 • 5
  ADVANCE WITH OUR ADVICE

 • 5
  ADVANCE WITH OUR ADVICE

 • 5
  ADVANCE WITH OUR ADVICE

 

Văn phòng chính

Thành phố Hồ Chí Minh

Lầu 1, Tòa nhà Three Oaks 4,

360 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP.HCM

Điện thoại: +84 28 3832 7723 - 3832 7724

Fax: +84 28 3832 7725

Website: www.hplaw.com.vn - www.hplaw.vn

 

 

 

Liên hệ

Vũ Thu Hằng
Luật sư thành viên
Email: thuhang.vu@hplaw.com.vn

Nguyễn Phương Thùy
Quản lý văn phòng
Di động: +84 909 392 079
Email: thuy.nguyen@hplaw.com.vn

 

 

Full name :
*
Email :
*
Content :
*


Văn phòng chính

Thành phố Hồ Chí Minh

Tầng 1, Tòa nhà Three Oaks 4, Số 360 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: +84 28 3832 7723 - 3832 7724  Fax: +84 28 3832 7725

Website: www.hplaw.com.vn - www.hplaw.vn