• 1
  ADVANCE WITH OUR ADVICE

 • 2
  ADVANCE WITH OUR ADVICE

 • 3
  ADVANCE WITH OUR ADVICE

 • 4
  ADVANCE WITH OUR ADVICE

 • 5
  ADVANCE WITH OUR ADVICE

 • 5
  ADVANCE WITH OUR ADVICE

 • 5
  ADVANCE WITH OUR ADVICE

 

Liên kết với các công ty quốc tế

HPLaw đã liên kết với công ty sau:

HT Partnership

Takuhiro HOMMA (admitted in Japan and New York)

Email:              homma@ht-partnership.jp

URL:                http://www.ht-partnership.jp 

Điện thoại:       +81-6-6362-1271 Fax:+81-6-6362-1272

Địa chỉ:            Osaka JA Building 12th floor | 1-2-5 | Nishitenma Kita Osaka | 530-0047 | Japan


Văn phòng chính

Thành phố Hồ Chí Minh

Tầng 1, Tòa nhà Three Oaks 4, Số 360 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: +84 28 3832 7723 - 3832 7724  Fax: +84 28 3832 7725

Website: www.hplaw.com.vn - www.hplaw.vn