• 1
  ADVANCE WITH OUR ADVICE

 • 2
  ADVANCE WITH OUR ADVICE

 • 3
  ADVANCE WITH OUR ADVICE

 • 4
  ADVANCE WITH OUR ADVICE

 • 5
  ADVANCE WITH OUR ADVICE

 • 5
  ADVANCE WITH OUR ADVICE

 • 5
  ADVANCE WITH OUR ADVICE

Dịch vụ Tư vấn Đầu tư và Doanh nghiệp

Tư vấn Mua bán và Sáp nhập doanh nghiệp

Chứng khoán

Lao động

Tranh tụng

Bất động sản và Xây dựng

Các Dịch vụ Tư vấn khác

Tranh tụng

Một trong những lĩnh vực vượt trội của chúng tôi là tư vấn giải quyết tranh chấp và đại diện khách hàng trong các thủ tục tố tụng và tranh tụng tại Tòa án cũng như trọng tài. Không chỉ kiến nghị các giải pháp giải quyết và thương lượng các tranh chấp thương mại, kinh doanh, dân sự, lao động, chúng tôi còn hỗ trợ và đại diện cho khách hàng, bảo vệ thành công quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng theo thủ tục Tòa án và trọng tài. Thương lượng với đối tác để giải quyết nhanh chóng các bất đồng, tranh chấp phát sinh trong các lĩnh vực thương mại, kinh doanh, dân sự, lao động cũng là một thế mạnh của HPLaw. Các đề xuất thương lượng của chúng tôi có thể giúp khách hàng hạn chế chi phí pháp lý phát sinh trong quá trình tranh tụng và giải quyết bất đồng một cách nhanh chóng và hiệu quả.


Văn phòng chính

Thành phố Hồ Chí Minh

Tầng 1, Tòa nhà Three Oaks 4, Số 360 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: +84 28 3832 7723 - 3832 7724  Fax: +84 28 3832 7725

Website: www.hplaw.com.vn - www.hplaw.vn