• 1
  ADVANCE WITH OUR ADVICE

 • 2
  ADVANCE WITH OUR ADVICE

 • 3
  ADVANCE WITH OUR ADVICE

 • 4
  ADVANCE WITH OUR ADVICE

 • 5
  ADVANCE WITH OUR ADVICE

 • 5
  ADVANCE WITH OUR ADVICE

 • 5
  ADVANCE WITH OUR ADVICE

Dịch vụ Tư vấn Đầu tư và Doanh nghiệp

Tư vấn Mua bán và Sáp nhập doanh nghiệp

Chứng khoán

Lao động

Tranh tụng

Bất động sản và Xây dựng

Các Dịch vụ Tư vấn khác

Chứng khoán

Chúng tôi là một trong những Công ty luật đầu tiên đi tiên phong trong việc cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý trong lĩnh vực chứng khoán, một trong những lĩnh vực rất mới mẻ. Chúng tôi đã giúp khách hàng là những Công ty chứng khoán hàng đầu trên thị trường rà soát tất cả những vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh cũng như hỗ trợ khách hàng trong việc kiểm soát việc tuân thủ quy định pháp luật áp dụng trong lĩnh vực chứng khoán. Các luật sư của chúng tôi cũng đã từng có kinh nghiệm là luật sư tư vấn cho các Công ty chứng khoán (in-house counsel) nên am hiểu hoạt động kinh doanh của Công ty chứng khoán và những vấn đề pháp lý mà một Công ty chứng khoán thường gặp và cần giải quyết.


Văn phòng chính

Thành phố Hồ Chí Minh

Tầng 1, Tòa nhà Three Oaks 4, Số 360 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: +84 28 3832 7723 - 3832 7724  Fax: +84 28 3832 7725

Website: www.hplaw.com.vn - www.hplaw.vn