• 1
  ADVANCE WITH OUR ADVICE

 • 2
  ADVANCE WITH OUR ADVICE

 • 3
  ADVANCE WITH OUR ADVICE

 • 4
  ADVANCE WITH OUR ADVICE

 • 5
  ADVANCE WITH OUR ADVICE

 • 5
  ADVANCE WITH OUR ADVICE

 • 5
  ADVANCE WITH OUR ADVICE

Dịch vụ Tư vấn Đầu tư và Doanh nghiệp

Tư vấn Mua bán và Sáp nhập doanh nghiệp

Chứng khoán

Lao động

Tranh tụng

Bất động sản và Xây dựng

Các Dịch vụ Tư vấn khác

Dịch vụ Tư vấn Đầu tư và Doanh nghiệp

Đầu tư tại một thị trường mới nổi như Việt Nam là thách thức không nhỏ với các nhà đầu tư nước ngoài cũng như doanh nghiệp trong nước. Với những năm kinh nghiệm trên thị trường đầu tư và tài chính Việt Nam, chúng tôi luôn đảm bảo cung cấp các giải pháp đầu tư phù hợp từ góc độ pháp lý, đáp ứng nhu cầu kinh doanh của khách hàng, bao gồm tư vấn về đầu tư trong nước và nước ngoài, thành lập các loại hình doanh nghiệp, góp vốn thành lập pháp nhân mới hay tăng vốn và nhận chuyển nhượng vốn tại các doanh nghiệp hiện hữu. Các tư vấn của chúng tôi không chỉ dừng ở việc hỗ trợ thành lập doanh nghiệp mà còn giúp khách hàng đánh giá được những thuận lợi và khó khăn của môi trường đầu tư từ góc độ pháp lý, giúp họ thâm nhập thị trường một cách hiệu quả nhất, phù hợp với kế hoạch kinh doanh của nhà đầu tư.

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng có nhiều kinh nghiệm tư vấn trong các giao dịch hỗ trợ khách hàng tiếp cận với thị trường vốn trong và ngoài nước.

Sự kết hợp giữa kinh nghiệm làm việc với các khách hàng là Công ty đa quốc gia và sự hiểu biết sâu sắc về pháp luật kinh doanh và doanh nghiệp Việt Nam đã và sẽ tiếp tục giúp HPLaw giữ vững vai trò là một nhà tư vấn tin cậy trong lĩnh vực tư vấn đầu tư và doanh nghiệp.


Văn phòng chính

Thành phố Hồ Chí Minh

Tầng 1, Tòa nhà Three Oaks 4, Số 360 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: +84 28 3832 7723 - 3832 7724  Fax: +84 28 3832 7725

Website: www.hplaw.com.vn - www.hplaw.vn